بله، در عنوان مطلب خوندید در ستایش اما توی این مطلب اصلا قرار نیست از آپارات یا بیان ستایش کنم. آنچه قرار است بخونید در نکوهش بی‌دقتی های فراوانی که قبلا در آپارات و به تازگی در بیان رخ داد است. برای اینکه بتونم بیشتر بشکافم این بی‌دقتی رو، بذارید براتون تعریف کنم چی شده.