نصب VS2013 بدون داشتن IE11

امروز خواستم ویژوال استدیو را نصب کنم که با این ارور مواجه شدم و یه سرچی کردم و برای حل این مشکل بدون دانلود اینترنت اکسپلورر این روش را پیدا کردم!

در حقیقت ویژوال استدیو با خواندن کلیدهای رجیستری مربوط به ورژن Internet Explorer متوجه می شود که چه نسخه ای از آن روی سیستم ما نصب شده است. پس ما می توانیم آن ها را به دلخواه، تغییر دهیم و مقدار آن را بالای 10 تعیین کنیم. . . .

دستورات زیر را داخل نوت پد paste کنید و سپس از منو File گزینه Save را انتخاب کنید. در کادر File Name کلمه "alaki.bat" را بنویسید و اون رو Save کنید. با دبل کلیک روی این فایل، تنظیمات لازم صورت گرفته و میتوانید ویژوال استدیو را نصب کنید

@ECHO OFF

:IE10HACK

REG ADD "HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer" /v Version /t REG_SZ /d "9.10.9200.16384" /f

REG ADD "HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer" /v svcVersion /t REG_SZ /d "10.0.9200.16384" /f

REG ADD "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer" /v Version /t REG_SZ /d "9.10.9200.16384" /f

REG ADD "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer" /v svcVersion /t REG_SZ /d "10.0.9200.16384" /f

GOTO EXIT

 

:REVERTIE

REG DELETE "HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer" /v svcVersion

REG DELETE "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer" /v svcVersion

REG ADD "HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer" /v Version /t REG_SZ /d "8.0.7601.17514" /f

REG ADD "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer" /v Version /t REG_SZ /d "8.0.7601.17514" /f

GOTO EXIT

 :EXIT

برای راحتی شما من این فایلو براتون آپلود کردم