رویا

رفتم تو بلاگ هیزل گریس، نوشته بود رویای بینهایتونو کامنت بزارید.

یه لحظه سرد شدم. تصورشم نمی‌کردم روزی برسه که رویایی نداشته باشم. من رویا پرداز. حتی اگه موقت باشه.


پ.ن: البته اگه تو رو نادیده بگیریم. «فِری خر من».