ترنمِ فحش

ترجیح می‌داد آبجو بدون طعم بخوره. کلا با مزه مصنوعی و شکر (هرچقدرم که طعم رو بهتر کنه) مشکل داشت. یعنی چی اینا آخه. حتی با اینکه تو ایران الکلی هم وجود ندارد اما آب‌جو خالی می‌خورد. 

چند بار که سعی کردم بفهممش داشت با خودش ادعا می‌کرد که براش اون طعم ها لذت نیست.

آب کرفس می‌خورد. نه آب آلبالو. نه آب انگور. ورزشکار هم نبود آخه.

بیخیالش شدم. به درک! هر گوهی می‌خوری، بخور. فقط ادعای خفن بودن نکن. تو یه آشغالی که دنبال جلب توجه‌عه. حتی اگه این رو از بقیه مخفی نگه داری، من هستم که تفش کنم تو صورتت‌. 


راستی، تف من هم طعم دهنده نداره. نگران نباش فرهاد. 


پ.ن: «ترنم فحش» که ثقیل نیست زیبا ؟ هست ؟