سوپرا 0.4

سلام!

یه بازی جدید ساختم و تو بازار هم گذاشتم! 

سوپرا!